CIRCUIT FAIR PLAY                                             REGLAMENT CIRCUIT FAIR PLAY 2012 ( provisional )


Modalitat – Stableford Individual
Reglament – El vigent en el moment de la competició regulat per la ACPP, les regles locals de cada camp i les especificacions reflectides en aquest document.

Article 1er – PARTICIPANTS ADMISSIBLES
1.1 Obert a tots els jugadors/es amb llicència en vigor i handicap.

Article 2on – PROVES I CONDICIONS
2.1 El circuit consta de 11 proves.
2.2 Inscripcions al camp o bé a 670231283pm@gmail.com
2.3 Els jugadors inscrits abonaran el preu d’inscripció que estableixi el reglament de cada prova.
2.4 Els jugadors de Golf Castellar tindran un descompte de 2 Euros, i els Infantils (fins a 16 anys) fets aquest any, un descompte de 4€ sobre el preu oficial.
2.5 Límit d’inscrits. El límit d’inscrits quedarà establert pel reglament de cada prova.
2.6 Barres de Sortida. Les oficials en cada camp per la FCPP i la ACPP.
2.7 Preu del Circuit 23€

Article 3er – PUNTUACIONS
3.1 Es requerirà un mínim de 25 jugadors que reuneixen les condicions de l’article 1.1 per a què el ranking sigui oficial.
3.2 Es comptabilitzaran per al còmput total de punts les 7 millors puntuacions de cada jugador.
3.3 Serà declarat guanyador del circuit FairPlay aquell jugador/a que complint el que està estipulat a l’article 1er, obtingui major nombre de punts al final del Circuit, segons està estipulat a l’article 3.2.
3.4 El jugador competeix a la categoria de handicap amb que comença el circuit.

Article 4rt Trofeus
4.1 En funció de la classificació aconseguida un cop finalitzades totes les proves es donarà un trofeu als tres primers classificats de cada categoria, i al millor classificat a cadascuna de les 11 proves.
La data i el lloc de lliurament de tots els  trofeus del FairPlay,  serà a La Carpa Sant Cugat el mes de Febrer de 2013, amb sopar  i sorteig de regals

Article 5è – DESEMPATS
5.1 En cas d’empat, a cada prova els jugadors desempataran segons la diferència de handicap.
Classificació Scratch: guanya el handicap més alt.
Classificació Handicap: guanya el handicap més baix.
En cas de continuar l’empat es tindrà en compte primer el número de birdies, pars, etc.
Els premis no són acumulatius, cada jugador optarà a una sola classificació, per aquest ordre:
1 - Scratch.
2 - Infantil.
3 - Masculí superior, masculí inferior.
4 - Femení.
5 - Sènior.

5.2 En cas d’empat al final del circuit, l’ordre de classificació s’establirà segons la millor vuitena puntuació. Si persistís l’empat, segons la novena i subsegüents puntuacions.
En cas que encara persisteixi l’empat, es calcularan les 5 millors puntuacions i així successivament fins que només quedi la millor puntuació. Si persisteixen empatats, els jugadors hauran de jugar un Play-off en modalitat Match Play Scratch. La resta de jugadors es classificaran ex-aequo.

Article 6è HORARI I GRUPS DE SORTIDA
6.1 Les sortides es podran fer indistintament pel tee del 1 o bé sortides a tir. Els grups seran de tres o quatre jugadors, dependrà del les possibilitats del camp.
6.2 Les sortides s'adaptaran a les necessitats del jugador y a les de la organització.
6.3 A les últimes tres proves jugaran junts els aspirants a les primeres classificacions.

Article 7è COMITÈ ORGANITZADOR
7.1 Estarà format per l’organitzador del circuit, un tècnic esportiu del club de Castellar i un representant del camp on es celebra el torneig.

Article 8è COMITÈ DE COMPETICIÓ
8.1 Estarà format per l’organitzador, un tècnic esportiu del club de Castellar i un representant del camp on es celebra el torneig.

Article 9è – ASPECTES NO CONTEMPLATS PER AQUEST REGLAMENT
9.1 El comitè de la prova mitjançant el seu Comitè es reserva el dret d’interpretar el present Reglament, sempre que es presenti un cas no contemplat en ell.

Article 10è – PREMIS A CADA CAMP - mesurar a menys de 50cm

1 forat amb  1 dotzena de boles Callaway.
1 forat amb  1 dotzena de boles Callaway.
1 forat amb  una ampolla de Màgnum de Marqués de Riscal.
1 forat amb  un “guà” de golf. I ½ dotzena de boles.
1 forat amb  1 polo dels col·laboradors.
1 forat amb  green fee al Vallès Golf.
1 forat amb  green fee del camp de joc.
1 forat amb  una invitació a la següent prova del FairPlay
1 forat amb  3 ampolles de cava

HOLE IN ONE : Una espatlla de pernil.
                         Si se’n aconsegueix més d’un a cada camp, es farà sorteig.

Nota: Avituallament per a tots els jugadors.


Article 11è – PREMIS ALS GUANYADORS DEL FAIRPLAY 2012.

Guanyador del FairPlay Scratch: Inscripció gratuïta el 2013.
Guanyador HCp Inf. Indistint:       Inscripció gratuïta el 2013.
Guanyador Hcp Sup. Indistint:     Inscripció gratuïta el 2013.


REPARTIMENT DE PREMIS AMB SORTEIG DE REGALS

Febrer de 2013 a La Carpa Sant Cugat

Web oficial del circuit : www.fairplay.cat