ASSAMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA P&P

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch & Putt convoca l'Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper  DIJOUS 21 de juny de 2012 al carrer de la Diputació, nº 274, principal A, de Barcelona, a les 15:30 hores en primera convocatòria i a les 16:00 en segona. L'ordre del dia és el següent:


1è.- Lectura de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del 14 de desembre de 2011.

2n.- Aprovar, si s'escau, l'informe o memòria de les activitats de l'exercici vençut.

3er.- Aprovar, si s'escau, la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats.

4rt.- Aprovació, si s'escau, de la gestió de la Junta durant l'exercici 2011.

5è.- Renovació dels Comitès de disciplina i d'apel·lació.

6è.- Representant dels àrbitres.

7è.- Trasllat de domicili i modificació de l'article 3 dels Estatuts.

8è.- Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea.


ES MOLT IMPORTANT LA PRESENCIA DELS PRESIDENTS DELS CLUBS PER TAL DE VEURE ENTRE D'ALTRES COSES, QUINA SITUACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA TE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT, I A QUE DESTINA ELS SEUS INGRESSOS TANT DE LES LLICÈNCIES DE JUGADORS, DELS CLUBS, DE TORNEJOS, AIXÍ COM DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT.

Logo Federació Catalana de Pitch & Putt

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada