ASSAMBLEA DE LA FEDERACIO CATALANA P&P


El 21 de juny del 2012 es va reunir l’Assemblea General de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT, prèviament convocada i va acordar els següent punts :

Es van recordar els principals punts de l’Assemblea General Ordinària del 14 de desembre de 2011 on es va aprovar el pressupost del 2012, el programa anual i del calendari esportiu oficial del 2012  i les quotes del 2012.

Es va aprovar l’informe d’activitats del 2011 on es detallaven totes les activitats i programes que ha desenvolupat la FCPP, així com un detall dels esportistes i equips que van quedar en les primeres posicions de les competicions oficials FCPP o representant a la FCPP.

Es va aprovar la liquidació de l’exercici 2011 on hi va haver un superàvit de  18.307,31€ que passa a remanent. Cal dir que en el 2011 es va reduir de forma molt significativa la subvenció de la Generalitat però l’esforç en el  control pressupostari ha permès un bon resultat econòmic sense haver de modificar les principals activitats i serveis que desenvolupem com a federació.

Es va aprovar la gestió de la Junta durant l’exercici 2011.

Es van votar els Comitès de disciplina i d’apel·lació. Es va aprovar que fossin les mateixes persones que ho eren fins ara.  El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva estarà format per: Joan Circuns, Joan Perich i Francesc Solé. I el  Comitè d’Apel.lació el formaran: Susana Bleier, Ignasi Voltà i Ernest Romo.

Es va presentar a Félix Gómez com a nou representant dels àrbitres.

Es va aprovar el  trasllat de domicili de la FCPP al C/Diputació 274 pral de Barcelona i es va modificar l’article 3 dels Estatuts que fa referència a la seu de la FCPP.

Finalment es van nomenar els interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea.

La propera Assemblea Ordinària de la FCPP serà en el mes de desembre.


REFLEXIONS:

Portem dos anys consecutius en la que la FCPP guanya 2011 (18.000 euros) i en 2010 (15.300 euros). Es normal que la FCPP que és una entitat sense ànim de lucre guardi en els 2 darrers anys més de 33.000 euros i aquests diners no es destinin al foment del pitch & putt o al jugador d'una manera o un altre.

Les renovacions dels membres dels Comites, han de ser sempre les mateixes persones, no hi han altres persones interesades en participar o la FCPP no dona opció a que hi hagin altres persones.

A estan les respostes desprès d'un any als més de 30 clubs de la FCPP que van demanar un canvi en els Estatuts per poder votar en les Assamblees. Perquè la FCPP no els hi diu res. Amb l'aprovació de la nova llei la FCPP té un any per modificar els Estatuts i per tant a incloure a tothom amb dret de vot.

Perquè no s'ha canviat la normativa electoral per les eleccions a Representant dels Jugadors i així tenir en compte totes les errades tècniques que es van produir en les eleccions del 2011.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada